De raad van bestuur van Motus Holdings Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Bridget Duker op 28 juni 2023 met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurslid van de raad. Aandeelhouders worden er tevens van op de hoogte gesteld dat in navolging van de aankondiging op SENS van 9 juni 2023, waarbij de heer PJS (Smit) Crouse zijn intentie bekendmaakte om ontslag te nemen als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van het bestuur met ingang van 30 juni 2023, de heer Crouse zijn ontslag op 28 juni 2023 heeft gewijzigd in ontslag met onmiddellijke ingang.