Motus GI Holdings, Inc. kondigt aan dat Banner Desert Medical Center het Pure-Vu®-systeem heeft aangeschaft en is begonnen met de implementatie ervan met als doel de efficiëntie en klinische resultaten van colonoscopieprocedures op de opnameafdeling te verbeteren voor patiënten die zich presenteren met een inadequate darmvoorbereiding. Banner Desert Medical Center is een ziekenhuis voor kortdurende acute zorg met 615 bedden in Mesa, Arizona. Het Pure-Vu System EVS kan worden geïntegreerd met standaard en smalle colonoscopen om de visualisatie tijdens colonoscopie te verbeteren met behoud van de gevestigde procedurele workflow en technieken.

Door middel van irrigatie en afvoer van debris is het Pure-Vu System ontworpen om onderzoeken van betere kwaliteit te leveren. Er bestaan uitdagingen voor colonoscopie en endoscopie op de afdeling, met name bij oudere patiënten, patiënten met comorbiditeiten of patiënten met een actieve bloeding, waarbij het vermogen om te visualiseren, te diagnosticeren en te behandelen vaak in het gedrang komt door afval, waaronder ontlasting, bloed of bloedstolsels. Motus GI gelooft dat dit vooral het geval is bij patiënten met een hoge acuiteit, zoals bij bloedingen in het bovenste deel van de GI, waar de aanwezigheid van bloed en bloedstolsels het zicht van een arts kan belemmeren en het verwijderen ervan van cruciaal belang kan zijn om een arts in staat te stellen de bron van de bloeding tijdig te identificeren en te behandelen. Motus GI gelooft dat het Pure-Vu systeem kan leiden tot positieve resultaten en lagere kosten voor ziekenhuizen door een veilige en snelle verbetering van de visualisatie van de dikke darm en het bovenste deel van het GI-kanaal, waardoor een effectieve diagnose en behandeling meteen mogelijk is.

Tot nu toe heeft het Pure-Vu-systeem in meerdere klinische onderzoeken, waarbij moeilijke klinische en poliklinische gevallen werden behandeld, consequent bijgedragen aan het bereiken van een darmreiniging van meer dan 95% na een verminderd voorbereidingsschema. Colonoscopie, de gouden standaard screeningtest voor darmkanker (CRC), wordt jaarlijks bij ongeveer 15 miljoen mensen in de VS uitgevoerd. Het Pure-Vu EVS-systeem is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration om het reinigen van een slecht voorbereid maagdarmkanaal tijdens colonoscopie te vergemakkelijken.

Het Pure-Vu-systeem heeft in de EU een CE-markering gekregen voor gebruik bij colonoscopie.