Montaka heeft de volgende informatie bekendgemaakt in verband met de uitkering voor de periode eindigend op 30 juni 2022 voor Montaka Global Long Only Equities Fund (Beheerd Fonds). De geschatte uitkering bedraagt 6,3 cent per participatie en kan onderhevig zijn aan verandering, afhankelijk van variabelen die onder meer, maar niet uitsluitend, de waarde van de portefeuille op de Registratiedatum en de wisselkoersschommelingen tussen de datum van deze aankondiging en 30 juni 2022 omvatten. Ex-uitkeringsdatum is 1 juli 2022.

Recorddatum is 4 juli 2022. De betalingsdatum is 21 juli 2022.