De raad van bestuur (de "Raad") van Mongolia Energy Corporation Limited maakt bekend dat de heer Tang Chi Kei ("de heer Tang") zijn ontslag heeft ingediend als niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming met onmiddellijke ingang vanaf 4 april 2023 vanwege zijn streven om meer tijd en energie te besteden aan het operationele niveau van de Groep. De heer Tang heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en dat er geen kwestie in verband met zijn ontslag onder de aandacht moet worden gebracht van de aandeelhouders van de Vennootschap en The Stock Exchange of Hong Kong Limited. De Raad wil van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Tang
oprecht te bedanken voor zijn waardevolle bijdragen aan de Vennootschap tijdens zijn ambtstermijn.