Moncler realiseert drie keer de omzet van Canada Goose met bijna zes keer meer winkels. Dat is slechts één factor die de ondernemingswaarde van de eerste verklaart, die twaalf keer hoger ligt dan die van de tweede: 18 miljard EUR voor Moncler, tegenover 2 miljard Canadese dollar voor Canada Goose.

De groeitraject van de Italiaan is aanzienlijk bemoedigender, met een stijging van de verkoop en operationele winst met gemiddeld 16 % per jaar over de laatste vijf jaar. Bij de Canadees is de jaarlijkse groei slechts 10 % over dezelfde periode, terwijl de operationele winst daalt. Dit is een van de redenen achter de aankondiging van een plan voor massale ontslagen gisteren.

Ook in termen van rendement op kapitaal overtreft Moncler. Hoewel de rendabiliteit van het eigen vermogen van Canada Goose op papier iets hoger is dan die van de Italiaan — 25 % tegen 22 % gemiddeld over de laatste vijf jaar — moet worden benadrukt dat Moncler overgekapitaliseerd is, met een ruime overtollige kaspositie.

De situatie is meer precair bij Canada Goose, dat een nettoschuld draagt die meer dan tweemaal de operationele winst voor afschrijvingen en amortisaties, of ebitda, bedraagt. Weer een duidelijke overwinning voor Moncler dus, aangezien zijn kapitalistische prestatie vergelijkbaar is terwijl het met veel meer comfort opereert.

Wat de kasstromen betreft, zijn deze bij de Italiaan overvloedig, die de voorkeur geeft aan het uitkeren van dividenden en deze nog zou kunnen verdubbelen als het zijn expansieplannen zou opschorten. Bij Canada Goose zijn ze daarentegen meer samengeperst, met een minder efficiënt beheer van het werkkapitaal en een voorkeur voor het terugkopen van aandelen.

Over de laatste vijf jaar keert Moncler bijna 800 miljoen EUR uit aan zijn aandeelhouders, tegenover 300 miljoen dollar voor Canada Goose. In verhouding tot hun gerealiseerde omzetten bewegen beide hier op vergelijkbare niveaus. Het significante verschil is dat Moncler zich niet in de schulden heeft hoeven steken om deze kapitaalteruggaven aan aandeelhouders te financieren...

Ondanks deze zeer duidelijke verschillen in prestatie, worden beide bedrijven min of meer op dezelfde manier gewaardeerd: 20x de operationele winst voor Moncler, tegenover 18x voor Canada Goose. Het is opmerkelijk dat de eerste hiermee in lijn is met zijn tienjarig gemiddelde, terwijl de laatste fors is gedaald van zijn voetstuk, aangezien zijn gemiddelde voorheen rond 35x de operationele winst schommelde.