Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.


Sterke punten

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.58 voor het boekjaar 2023.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De zichtbaarheid in verband met de activiteit van de Groep lijkt relatief goed te zijn, gezien de kleine verschillen in de schattingen van de verschillende analisten.

● De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.


Zwakke punten

● Als percentage van de omzet en zonder rekening te houden met provisies en waardeverminderingen, heeft de onderneming betrekkelijk lage marges.

● De marges die het bedrijf genereert zijn relatief laag.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.