(ABM FN) Mithra heeft bij de Luikse ondernemingsrechtbank een aanvraag heeft ingediend voor een verlenging van de eerder toegekende gerechtelijke beschermingsmaatregelen tot 30 juni 2024. Dit maakte het bedrijf dinsdagmorgen bekend.

Op 22 april 2024 keurde de Vennootschapsrechtbank van Luik de aanvraag goed voor een gerechtelijke reorganisatieprocedure voor haar Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), gevestigd in Flémalle.

Deze procedure bood bescherming aan de activiteiten van Mithra tegen schuldeisers en installeerde door de rechtbank aangewezen insolventiefunctionarissen om toezicht te houden op de onderhandelingen met potentiële bieders voor de locatie.

Hun doel is om het beste bod te selecteren en tegelijkertijd de belangen van het bedrijf en andere belanghebbenden, met name zijn schuldeisers en werknemers, te beschermen.

Bovendien kreeg Mithra bescherming tegen schuldeisers in het kader van gerechtelijke reorganisatieprocedures om de schulden van Novalon SA, haar complexe therapeutische activiteiten, te herstructureren.

Deze procedure omvat het bereiken van een minnelijke schikking met een aantal schuldeisers en het uitvoeren van een door de rechtbank goedgekeurd schuldsaneringsplan.

De oorspronkelijk geplande duur van de beschermingsmaatregelen was tot 19 juni.

Met de aanvraag van dinsdag, en in afwachting van goedkeuring door de rechtbank, zullen de beschermingsmaatregelen naar verwachting tot 30 juni 2024 worden verlengd.

Dit zal extra tijd opleveren voor de meerdere geïnteresseerde partijen die zich bij Mithra hebben gemeld. Zij kunnen zo hun boekenonderzoek voortzetten en tegen het midden van de maand bindende aanbiedingen indienen.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer