Mister Spex SE herbevestigde de verkoopvooruitzichten voor het boekjaar 2021. Voor het boekjaar blijft de prognose ongewijzigd, en het bedrijf verwacht een omzetgroei in de gematigde dubbele-cijfer percentages. De vooruitzichten gaan ervan uit dat er geen verdere Covid-19-gerelateerde beperkingen zullen worden ingevoerd voor de rest van het boekjaar 2021.