Mirati Therapeutics, Inc., een Delaware onderneming (de "Onderneming"), heeft een overeenkomst en fusieplan (de "Fusieovereenkomst"), gedateerd 8 oktober 2023, afgesloten met Bristol-Myers Squibb Company, een Delaware onderneming ("BMS"), en Vineyard Merger Sub Inc, een Delaware-vennootschap en een volledige dochteronderneming van BMS ("Fusie Sub?"), die voorziet in de fusie van Fusie Sub met en in het bedrijf (de "Fusie?"), waarbij het bedrijf de Fusie overleeft als een volledige dochteronderneming van BMS. Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin worden gebruikt en niet anderszins zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan dergelijke termen is gegeven in de Fusieovereenkomst. In verband met de voltooiing van de Fusie en zoals beoogd door de Fusieovereenkomst, zal vanaf de Effectieve Tijd elk van de directeuren van het Bedrijf (Faheem Hasnain; Charles Baum, M.D., Ph.D.; Bruce Carter, Ph.D.; Julie Cherrington, Ph.D.; Aaron Davis; Carol Gallagher, Pharm.D.; Craig Johnson; Maya Martinez-Davis; en Shalini Sharp) afgetreden en niet langer bestuurder van de Onderneming en lid van een comité van de raad van bestuur van de Onderneming. Vanaf het Ingangstijdstip werden de directeuren van Merger Sub onmiddellijk voorafgaand aan het Ingangstijdstip de directeuren van de Overlevende Vennootschap.

De directeuren van Fusie Sub direct voorafgaand aan het Ingangstijdstip waren Konstantina Katcheves, Sandra Ramos-Alves en Kimberly M. Jablonski. Onmiddellijk na het Ingangstijdstip werden alle leidinggevende functionarissen van de Vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan het Ingangstijdstip verwijderd uit hun respectieve posities als leidinggevende functionarissen van de Overlevende Vennootschap. Tegelijkertijd met het ontslag van deze functionarissen?

werd Sandra Ramos-Alves benoemd tot President en Penningmeester van het Bedrijf en werd Kimberly M. Jablonski benoemd tot Vice President en Secretaris van het Bedrijf.