Minto Metals Corp. kondigde aan dat het op zijn Jaarlijkse en Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 28 juni 2022, de verkiezing van Jay Johnson tot Bestuurder heeft goedgekeurd.