MINEBEA MITSUMI Inc. heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 1.400.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 77.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 58.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 142,48.