Op 28 april 2023 zullen Frank C. Puleo en Jeanette W. Loeb, leden van de Raad van Bestuur van
Midcap Financial Investment Corporation (de Onderneming"), de Onderneming medegedeeld dat zij zich niet kandidaat stellen voor
herverkiezing op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de Onderneming in 2023. De beslissing van de heer Puleo en mevrouw Loeb om zich niet
zich niet herkiesbaar te stellen is niet het gevolg van een meningsverschil met de Onderneming of de Raad over enige aangelegenheid met betrekking tot
de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Onderneming.