Op 10 juni 2022 heeft Bradley J. Wechsler, lid van de Raad van Bestuur van Apollo Investment Corporation, het bedrijf meegedeeld dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf in 2022, met ingang van 10 juni 2022. De beslissing van de heer Wechsler om zich niet herkiesbaar te stellen is niet vanwege een meningsverschil met het bedrijf of de Raad van Bestuur over een kwestie in verband met de activiteiten, het beleid of de praktijken van het bedrijf.