Midac Holdings Co., Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024 verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 8.454 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 3.013 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 1.731 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 62,71.