Op 20 december 2023 heeft mevrouw Eugenia Corrales Meta Materials Inc. in kennis gesteld van haar ontslag als lid van de Raad van Bestuur van het Bedrijf en van alle comités van de Raad waarin zij zitting had, in elk geval met onmiddellijke ingang. Vóór haar ontslag maakte mevrouw Corrales deel uit van het Audit Committee van de Board. Het ontslag was om persoonlijke redenen en mevrouw Corrales heeft de Onderneming niet op de hoogte gesteld van enig meningsverschil met de Onderneming over enige kwestie met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van de Onderneming.

Met ingang van 20 december 2023 werd de heer Jack Harding, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het bedrijf, benoemd in het Auditcomité van de Raad van Bestuur.