Medtronic plc. heeft een uitgebreide reeks nieuwe klinische en praktijkgegevens over het MiniMed? 780G-systeem uit de hele wereld, waaronder de grootste set gegevens van vroege gebruikers in de Verenigde Staten.

De gegevens werden gepresenteerd tijdens de 17e Internationale Conferentie over geavanceerde technologieën en behandelingen voor diabetes (ATTD) in Florence, Italië. Deze resultaten bouwen voort op de gegevens over 3 jaar die werden gepubliceerd in Diabetes Technology & Therapeutics en die aantoonden dat meer dan 100.000 echte gebruikers een Time in Range (TIR) van 78% bereikten bij gebruik van de aanbevolen optimale instellingen, waarmee de internationale doelstellingen van 70% TIR werden overtroffen. Met de nieuwe gegevens werd getracht het vermogen van het MiniMed? 780G-systeem te evalueren om gebruikers te helpen bij het behalen van TITR-doelstellingen (Time in Tight Range), een nieuwe en opkomende aanvullende metriek waarover door deskundigen wordt gediscussieerd en die de glucosespiegels van personen zonder diabetes beter weerspiegelt.

Dit wordt ook normoglykemie of euglykemie genoemd en wordt gedefinieerd als het percentage van de tijd dat een persoon doorbrengt in het glucosebereik van 70-140 mg/dL. TITR verlaagt de bovengrens van Time in Range van 180 mg/dL naar 140 mg/dL. De resultaten toonden aan dat gebruikers (n=13.461) een TITR van meer dan 56% bereikten bij gebruik van de aanbevolen optimale instellingen (een streefwaarde van 100 mg/dL met een actieve insulinetijd van 2 uur).

Deze gegevens dragen bij aan het groeiende bewijs dat een TITR-doel van 50% of meer een redelijk haalbaar doel is met de juiste therapeutische optie. MiniMed? 780G-systeem vroeg succes in de VS: Tijdens een mondelinge presentatie deelde Dr. James Thrasher, MD, oprichter van het Arkansas Diabetes and Endocrinology Center, gegevens over eerste gebruikers van het MiniMed? 780G-systeem met type 1-diabetes in de VS (n=7.499).

De resultaten toonden aan dat gebruikers meer dan 80% TIR bereikten bij gebruik van de aanbevolen optimale instellingen, waarbij de internationale glykemische streefwaarden werden overschreden (ADA-richtlijnen bevelen 70% tijd in het bereik tussen 70-180 mg/dL aan), met gemiddeld minder dan één keer per week een gesloten lus. De verbeteringen die in dit nieuwste systeem zijn geïntroduceerd, hebben geleid tot grote tevredenheid en een verbeterde levenskwaliteit. Uit de meest recente dQ&AU.S. Pump Patient Survey (n=1,997) bleek dat onder pompgebruikers het MiniMed?

780G-systeem op de eerste plaats stond wat betreft algemene pomptevredenheid. Uit het onderzoek bleek ook dat onder mensen met type 1-diabetes die CGM gebruiken, de Guardian? 4-sensor de concurrerende sensoren evenaarde wat betreft algemene tevredenheid.

De ontwikkeling van continue glucosemonitoring maakte de ontwikkeling mogelijk van Time in Range (TIR), een metriek die wordt gebruikt om te bepalen of een persoon met type 1 diabetes de doelen voor bloedsuikerbeheer haalt. Sinds 2019 is het doel van diabetesbeheer om de TIR zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden en tegelijkertijd hypoglykemie tot een minimum te beperken. De introductie van systemen voor geautomatiseerde insulinetoediening (AID) heeft de diabeteszorg getransformeerd door een breder scala aan personen in staat te stellen om veilig bloedsuikerdoelen te bereiken met minder belasting en inspanning.

AID-systemen helpen mensen om ambitieuzere doelen te bereiken met glucosebeheer, waardoor een nieuwe aanvullende metriek is ontstaan die de bloedsuikerspiegel van mensen zonder diabetes weerspiegelt (normoglykemie of euglykemie). Het MiniMed? 780G-systeem toont aan dat een Time in Tight Range van meer dan 50% haalbaar is en dient als een krachtig hulpmiddel voor mensen die meer tijd in euglykemie willen doorbrengen.