De groei krijgt eindelijk weer kleur, met een stijging van 5,3 % van de geconsolideerde omzet. Wees echter voorzichtig met de organische groeiprestatie - naar verluidt - van 5 %: Medtronic berekent deze door wisselkoerseffecten uit te sluiten die de afgelopen zes maanden zeer gunstig zijn geweest voor het bedrijf.

Het is ook vermeldenswaard dat de groep 1,9 miljard dollar heeft besteed aan zijn externe groeistrategie in het afgelopen halfjaar, wat overeenkomt met de totale operationele cashflow. Dit weerhoudt hen er niet van om 1,8 miljard dollar aan dividenden uit te keren, die in dit geval worden gefinancierd door nieuwe schulden. Een punt om in de gaten te houden.

Medtronic is de afgelopen jaar op een extreem stabiele en constante basis gewaardeerd geweest. In de tussentijd zijn echter noch de omzet noch de winst gestegen. Na een periode van 2020-2023 gekenmerkt door verstoringen in de toeleveringsketens in de hele sector, kijken analisten uit naar het langverwachte teken van een keerpunt voor 2024.

Het Amerikaanse bedrijf, dat nog steeds in een herstructureringsfase zit, hecht waarde aan zijn status als "dividendaristocraat". Voorlopig is dat zo ongeveer het enige wat voor het bedrijf spreekt. Echter, terwijl de uitkering vroeger zeer goed gedekt was, absorbeert de distributie nu bijna de volledige nettowinst.

De 18 miljard dollar die in de afgelopen tien jaar in overnames is geïnvesteerd, heeft daarentegen slechts een teleurstellende, zoniet ronduit twijfelachtige rendabiliteit opgeleverd; ze hebben gediend om de stabiliteit van de activiteit te verzekeren in plaats van de groei. Hetzelfde geldt voor de 22 miljard dollar die aan aandeleninkoopprogramma's is besteed, die tot nu toe geen effect hebben gehad op de winst per aandeel.

Het onderwerp van waardecreatie - of liever de waarschijnlijke vernietiging ervan - blijft dus centraal, vooral in verhouding tot de toch vrij hoge waarderingsniveaus.