De raad van bestuur van Medtronic plc heeft op 7 maart 2024 het dividend in contanten van $0,69 per gewoon aandeel voor het vierde kwartaal van boekjaar 2024 goedgekeurd. Het dividend is betaalbaar op 12 april 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 22 maart 2024 als zodanig staan geregistreerd.