MEDIA DO Co, Ltd. heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2022. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 100.000 miljoen JPY. Het bedrijfsresultaat zal JPY 3.000 miljoen bedragen. Een winst van 1.600 miljoen JPY toe te rekenen aan de eigenaars van de moedermaatschappij. De winst per aandeel zal JPY 100,90 bedragen.