MEDIA DO Co, Ltd. heeft geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het fiscale jaar dat eindigt op 28 februari 2022. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 100.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 3.000 miljoen, een winst toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 1.600 miljoen en een winst per aandeel van JPY 100,90.