MEDIA DO Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 28 februari 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 100.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 2.000 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaren van de moedermaatschappij van ¥ 850 miljoen of een winst per aandeel van ¥ 53,56.