MEDIA DO Co. geeft geconsolideerde winstcijfers voor het boekjaar eindigend op 29 februari 2024 (1 maart 2023 tot 29 februari 2024). Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 100.000 miljoen (een daling van 1,6% op jaarbasis), een bedrijfsresultaat van ¥ 2.000 miljoen (een daling van 16,4% op jaarbasis), een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van ¥ 1.100 miljoen (een stijging van 4,1% op jaarbasis), en een winst per aandeel van ¥ 71,33.