De wereldwijde betalingsverwerkers Visa en Mastercard moeten een nieuwe reeks rechtszaken over aan detailhandelaren in rekening gebrachte kosten het hoofd bieden, nadat een rechtbank in Londen op vrijdag oordeelde dat collectieve rechtszaken die namens handelaren waren aangespannen, doorgang konden vinden.

De twee bedrijven worden in Londen al geconfronteerd met een lange lijst rechtszaken over multilaterale afwikkelingsvergoedingen, die winkeliers betalen wanneer consumenten een kaart gebruiken om te winkelen.

Visa en Mastercard worden elk door honderden eisers aangeklaagd bij het Competition Appeal Tribunal in Londen, dat de verschillende zaken samen behandelt.

Special Purpose Vehicle Commercial and Interregional Card Claims heeft in 2022 een andere reeks rechtszaken tegen Visa en Mastercard aangespannen om schadevergoeding te eisen namens handelaren die te veel zouden hebben betaald.

Het tribunaal weigerde aanvankelijk om de zaken te certificeren onder het regime van collectieve procedures in het Verenigd Koninkrijk, dat vergelijkbaar is met class actions in de Verenigde Staten.

Het tribunaal oordeelde echter op vrijdag dat de zaken zouden worden gecertificeerd, afhankelijk van eventuele vertegenwoordigingen door andere partijen die een belang in de zaken zouden kunnen hebben.