Marathon Nextgen Realty Limited maakt bekend dat de heer Krishnamurthy Raghavan, vanwege zijn pensionering, zijn functie van Company Secretary en Compliance Officer van het bedrijf heeft neergelegd met ingang van 2 april 2024.