Op 23 november 2023 ontving de Onderneming Maoming Petro-Chemical een brief van haar aandeelhouder, Sinopec Maoming, die een belang van 14,75% heeft, en diende een ad-hocvoorstel in voor de Vijfde Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 2023. In het voorstel werd verzocht om het agendapunt "Resolutie tot beëindiging van de overeenkomst tot verkoop van activa" te bespreken. In het voorstel werd gedetailleerd uiteengezet dat Maoming Petro-Chemical en Beijing Hongda op 6 juni 2023 een "overeenkomst tot verkoop van activa" ondertekenden, waarin Maoming Petro-Chemical overeenkwam om 45% van het aandelenkapitaal in Beijing Xinwoda over te dragen aan Hongda Wanji. Volgens de overeenkomst moest Hongda twee betalingen doen van CNY 15.200.000 en CNY 19.000.000 binnen 60 dagen (tegen 26 augustus 2023) en 120 dagen (tegen 26 oktober 2023) na de inwerkingtreding van de overeenkomst op 28 juni 2023.

Hongda betaalde echter alleen een aanbetaling van CNY 10.000.000 op de vastgestelde datum. Om de belangen van minderheidsaandeelhouders te beschermen, werd in het voorstel aanbevolen om de ondertekende "Overeenkomst voor de verkoop van activa" te beëindigen en te kiezen voor een openbare notering op een beurs voor eigendomsrechten met het oog op doorverkoop.