Man Wah Holdings Limited (SEHK:1999) begint op 4 december 2023 met de inkoop van eigen aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om tot 390.655.200 aandelen terug te kopen, wat 10% van het uitgegeven aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De terugkopen zullen resulteren in een stijging van de intrinsieke waarde en/of de winst per aandeel.

Het terugkoopprogramma zal worden gefinancierd uit fondsen die wettelijk beschikbaar zijn voor het doel in overeenstemming met de oprichtingsakte en de statuten van het bedrijf, de regels voor notering en alle andere toepasselijke wetten van Bermuda. De bevoegdheid vervalt op de vroegste van de volgende jaarlijkse algemene vergadering, de datum waarop de volgende jaarlijkse algemene vergadering moet worden gehouden of de datum waarop de bevoegdheid wordt gewijzigd of ingetrokken in een algemene vergadering. Op 30 juni 2023 heeft het bedrijf 3.906.552.000 aandelen uitstaan.