Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima heeft de resultaten gerapporteerd voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2022. Voor het hele jaar meldde het bedrijf een omzet van ARS 145.132,61 miljoen, vergeleken met ARS 143.500,53 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg ARS 1.938,68 miljoen, vergeleken met ARS 12.828,74 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg ARS 16,561, vergeleken met ARS 108,3425 een jaar geleden.