Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima heeft tijdens haar buitengewone aandeelhoudersvergadering van 25 april 2023 de benoeming goedgekeurd van Luiz Klecz en Laura Gé als bestuurders voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De onderneming besloot tevens Claudio Aldo Forti, Carlos Roberto Chiesa en Jose Alanis te benoemen tot plaatsvervangende leden van het Comité van Toezicht voor het jaar 2023.