Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (NYSE:LOMA) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. Onder het programma zal het bedrijf tot 10% van haar geplaatste aandelenkapitaal terugkopen, voor een totale aankoopprijs van maximaal ARS 600 miljoen. De aandelen zullen worden ingekocht tegen een maximumprijs van ARS 2.000 per aandeel in Bolsas y Mercados S.A. en tot $ 8,5 per American Depositary Receipt op de New York Stock Exchange.

De teruggekochte aandelen zullen worden gebruikt voor de implementatie van specifieke compensatieprogramma's of -plannen. Het programma zal gefinancierd worden uit de gerealiseerde en liquide winsten van het bedrijf. Het programma zal geldig zijn tot 30 maart 2024.