Linde Bangladesh Limited heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur 400% contant dividend heeft aanbevolen voor het jaar dat eindigt op 31 december 2020.