Lilium N.V. kondigt aan dat het begonnen is met de bouw van een geavanceerde testfaciliteit voor integratie- en certificeringstesten van de Lilium Jet. De ultramoderne faciliteit is ontworpen in samenwerking met de wereldwijde engineeringgroep SEGULA Technologies en bevindt zich op het hoofdkantoor van Lilium in de buurt van München, Duitsland. Het is de bedoeling dat de faciliteit aan het einde van de zomer van 2024 operationeel wordt. De testlocatie zal een compleet, volledig geïntegreerd vliegtuig huisvesten en gebruikt worden voor het testen van de luchtvaartelektronica, de besturingselementen, het voortstuwingssysteem en het elektrische aandrijfsysteem van de Lilium Jet.

Als onderdeel van de certificeringscampagne van de Lilium Jet zal de faciliteit gebruikt worden om vluchten te simuleren en de prestaties van het vliegtuig te verifiëren aan de hand van meerdere vluchtprofielen. Naast de bouw van de eerste Lilium Jet, die eind 2023 begon, is de bouw van de testlocatie een belangrijke volgende stap op Lilium's weg naar de eerste proefvlucht, die eind dit jaar moet plaatsvinden, en de typecertificering van de Lilium Jet. Als houder van een EASA Design Organization Approval, is Lilium gekwalificeerd om de conformiteit van testartikelen en testen uit te voeren om de conformiteit met de toepasselijke certificeringsbasis aan te tonen.

De testfaciliteit zal Lilium in staat stellen om dergelijke taken onafhankelijk van EASA te plannen en uit te voeren met een overeengekomen niveau van betrokkenheid. De testfaciliteit, die een totale oppervlakte van 2400 m2 beslaat, zal bestaan uit een montageframe voor vliegtuigbelastingen en -momenten, een luchtstroombeheersysteem om representatieve vluchtomstandigheden mogelijk te maken, en laad- en koelapparatuur voor de accu's van het vliegtuig.

Aerodynamische tests worden ondersteund door een krachtige 1,2 megawatt blower, geleverd door het internationale engineeringbedrijf VIRO, die zij- en rugwind tot 65 km/u kan simuleren. Lilium koos SEGULA Technologies als partner voor het ontwerp van de testfaciliteit vanwege zijn geavanceerde expertise op het gebied van testopstellingen, berekeningen en simulaties en vanwege zijn uitgebreide multidisciplinaire aanpak. Het projectteam, dat bestaat uit ongeveer dertig experts verspreid over verschillende locaties (waaronder de Duitse vestigingen in Keulen en München en de Franse vestigingen in Vitrolles en Lyon), beschikt over gespecialiseerde vaardigheden op het gebied van mechanisch ontwerp, berekeningen en vloeistofsimulaties.