Lilium N.V. heeft een overeenkomst gesloten met AAP Aviation Group AS voor de ontwikkeling van een eVTOL-netwerk in Scandinavië. Krachtens de overeenkomst is AAP Aviation van plan 40 Lilium Jets aan te kopen en met Lilium samen te werken om landingsplaatsen in de Scandinavische landen te identificeren en te ontwikkelen, te beginnen met Noorwegen. Samen zijn AAP Aviation en Lilium van plan duurzame reismobiliteit naar Scandinavië aan te bieden met de volledig elektrische Lilium Jet, als aanvulling op bestaande regionale vliegroutes en om flexibele en tijdbesparende reizen met een lage uitstoot tussen steden en gemeenschappen te garanderen.

AAP Aviation en Lilium verwachten dat de markt voor on-demand luchtvaartdiensten snel zal groeien, in afwachting van de goedkeuring van vliegtuigmodellen en route-infrastructuur door de autoriteiten. AAP Aviation is in 2013 op de markt gekomen. Het bedrijf, dat een breed scala aan professionele diensten voor de luchtvaartsector aanbiedt, waaronder bemanningsbeheer, was vroeger bekend als OSM Aviation en vestigde al snel activiteiten in 19 landen over de hele wereld, met meer dan 6000 werknemers.

Na een herstructurering tijdens de covid-19 pandemie is AAP Aviation goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen bij de ontwikkeling van de volgende fase van duurzame regionale luchtmobiliteit. De Lilium Jet, die momenteel in Duitsland wordt ontwikkeld, zal naar verwachting tussen vier en zes passagiers kunnen vervoeren en een fysieke actieradius van ongeveer 250 kilometer hebben. De voorgestelde regeling tussen AAP Aviation en Lilium is afhankelijk van de afronding van de commerciële voorwaarden door de partijen en het sluiten van definitieve overeenkomsten dienaangaande, alsmede van de vervulling van bepaalde voorwaarden.