Lifenet Insurance Company heeft de winstverwachting herzien voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor deze periode verwacht het bedrijf nu een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van ¥ 5.800 miljoen, vergeleken met de eerdere prognose van ¥ 5.300 miljoen.