De raad van bestuur van Li Ning Company Limited kondigt de volgende wijzigingen aan in de samenstelling van het bezoldigingscomité van de raad met ingang van 12 juni 2024: Wang Yajuan, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Onderneming, is benoemd tot lid van het Remuneratiecomité; en de heer Li Qilin, een uitvoerende bestuurder van de Onderneming, is niet langer lid van het Remuneratiecomité, maar blijft een uitvoerende bestuurder van de Onderneming. Na de bovenstaande wijzigingen wordt het Vergoedingscomité nog steeds voorgezeten door mevrouw Wang Ya Fei, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Onderneming, en bestaat het uit een meerderheid van onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders van de Onderneming.