Op 15 mei 2024 heeft de Raad van Bestuur (de "Raad van Bestuur") van Leslie's, Inc. (het "Bedrijf") Maile (Clark) Naylor gekozen als lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 15 mei 2024. De Raad heeft mevrouw Naylor ook benoemd in het Auditcomité en het Compensatiecomité van de Raad. Mevrouw Naylor werd benoemd tot klasse I-bestuurder en zal zich herkiesbaar stellen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2025.

Mevrouw Naylor werkt al 25 jaar in de beleggingsbeheerbranche en analyseert en evalueert wereldwijd discretionaire consumentenbedrijven. Ze werkte eerder als beleggingsfunctionaris bij MFS Investment Management, een wereldwijde vermogensbeheerder, van september 2005 tot haar pensionering uit de vermogensbeheersector in april 2018. Daarvoor bekleedde mevrouw Naylor ook functies bij Scudder Kemper Investments en Wellington Management, beide beleggingsbeheerders. Ze heeft een bachelordiploma in financiën van de Boston University en is CFA charterhouder.

Mevrouw Naylor zit momenteel in de raad van bestuur van BJ?s Wholesale Club Holdings, Inc. en Laird Superfood, Inc. en is lid van de raad van adviseurs van het Boston Ballet. Mevrouw Naylor is ook lid van de President's Council van het Boston Children's Museum van oktober 2019 tot oktober 2022. Daarnaast heeft Eric Kufel op 11 mei 2024 het bedrijf in kennis gesteld van zijn ontslag als directeur van het bedrijf, met ingang van 15 mei 2024.

Het ontslag van de heer Kufel volgt op zijn recente benoeming tot voorzitter en Chief Executive Officer van JustFoodForDogs in februari 2024. De heer Kufel heeft de Onderneming geïnformeerd dat zijn beslissing om af te treden niet te wijten is aan een meningsverschil met de Onderneming over enige kwestie met betrekking tot haar activiteiten, beleid of praktijken.