Leslie's, Inc. heeft bekendgemaakt dat Marc Magliacano op 6 januari 2023 de onderneming in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om af te treden als bestuurder van de onderneming na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2023, die momenteel gepland is voor 16 maart 2023. Marc Magliacano deelde de Onderneming mee dat zijn ontslag niet het gevolg is van een meningsverschil met de Onderneming over enige aangelegenheid met betrekking tot haar activiteiten, beleid of praktijken. Op 7 januari 2023 heeft Jodeen Kozlak, een huidige bestuurder van de onderneming, de onderneming meegedeeld dat zij zich niet herkiesbaar stelt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de onderneming in 2023.

Jodeen Kozlak heeft de Onderneming meegedeeld dat haar beslissing om zich niet herkiesbaar te stellen niet het gevolg is van een meningsverschil met de Onderneming over enige aangelegenheid met betrekking tot haar activiteiten, beleid of praktijken. Met ingang van de sluiting van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2023 zal de omvang van de Raad van Bestuur van de Vennootschap worden teruggebracht van tien naar acht bestuurders.