Lerado Financial Group Company Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 215,29 miljoen HKD, tegen 207,83 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 65,71 miljoen HKD, tegen 13,79 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,2723 HKD vergeleken met 0,0524 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,2723 tegen HKD 0,0524 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 0,2853 HKD tegen 0,0598 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel bedroeg 0,2853 HKD tegen 0,0598 HKD een jaar geleden.