Lerado Financial Group Company Limited heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2016. Voor het jaar wordt verwacht dat de Groep een niet-gerealiseerd verlies op aandelenbeleggingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening zal boeken van ongeveer 52 miljoen HKD voor het jaar eindigend op 31 december 2016. De vennootschap is bezig met de afronding van de jaarresultaten van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2016. De informatie van het voornoemde niet-gerealiseerde verlies op aandelenbeleggingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2016 is enkel gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is en die niet is beoordeeld door het auditcomité of de accountants van de Vennootschap. De algemene financiële resultaten van de Groep voor het jaar eindigend op 31 december 2016 zullen pas worden vastgesteld wanneer alle relevante resultaten en behandelingen zijn afgerond.