Lerado Financial Group Company Limited heeft aangekondigd dat de Groep naar verwachting een niet-gerealiseerd verlies op aandelenbeleggingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening zal boeken van ongeveer HKD 102 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016. De onderneming is bezig met de afronding van de tussentijdse resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016. De informatie van het niet-gerealiseerde reële waarde verlies op aandelenbeleggingen tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016 is enkel gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is, die niet werd beoordeeld door het auditcomité of de auditors van de Vennootschap. De algemene financiële resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016 zullen pas worden vastgesteld wanneer alle relevante resultaten en behandelingen zijn afgerond. Aandeelhouders en potentiële investeerders dienen de aankondiging van de tussentijdse resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2016, die naar verwachting vóór eind augustus 2016 zal worden gepubliceerd, zorgvuldig te lezen.