De directeuren van Leon's Furniture Limited hebben een driemaandelijks dividend van $0,18 per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar op 8 april 2024 aan aandeelhouders die op 8 maart 2024 aan het einde van de handelsdag als zodanig staan geregistreerd.