Leju Holdings Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van USD 534,12 miljoen, tegen USD 719,53 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg USD 150,93 miljoen, tegen een netto-inkomen van USD 19,3 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 1,1 tegen een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,14 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 1,1, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,14 een jaar geleden.