Lee & Man Paper Manufacturing Limited geeft richtlijnen voor de winst voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Gebaseerd op de voorlopige beoordeling van de managementrekeningen van de Groep, zal de winst van de Vennootschap voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 naar verwachting met ongeveer 58% dalen ten opzichte van de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 (de "Overeenkomstige Periode") als gevolg van een daling van de winstmarge van de Groep.