(ABM FN-Dow Jones) Lavide heeft in 2021 met een negatief resultaat afgesloten. Dit meldde de lege beurshuls dit weekend in zijn jaarverslag.

Het negatieve resultaat "is het logische gevolg van het hebben van kosten, zonder dat hier inkomsten tegenover staan", aldus het bedrijf.

Als gevolg van een éénmalige bate kwam er 90.000 euro in liquiditeiten bij.

"Deze meevaller was zeer welkom omdat de overbruggingsperiode, waarvoor de liquide middelen bedoeld zijn, nog steeds aanhoudt", aldus Lavide.

Door deze bate kwam het nettoverlies over boekjaar 2021 uit op "slechts" 50.000 euro, aldus Lavide.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2021 76.000 euro en het balanstotaal 79.000 euro.

Omdat het contract met het externe boekhoudbedrijf van Lavide halverwege 2020 afliep en geen nieuwe accountants konden worden gevonden heeft de vennootschap, mede door de eenvoud van de enkelvoudige balans, de boekhouding in eigen beheer uitgevoerd, zei het bedrijf in het jaarverslag.

Outlook

Lavide verwacht dat ook 2022 een verliesjaar zal worden. Volgens het bedrijf kunnen winstresultaten pas worden verwacht "als een reverse listing tot nieuwe, winstgevende activiteiten zullen leiden."

Lavide rekent dit jaar onder meer op kosten van juridische bijstand. Zo ligt er een claim van een van de aandeelhouders, Amélie Holding, die meent rechten te hebben op 300.000 aandelen B in Lavide. Dit zou te maken hebben met een optieregeling, die Lavide destijds was overeengekomen met de toenmalige CEO, Vincent Poorter en Martin van der Linden van Amélie Holding.

Op 25 februari 2022 vond een zitting voor de rechtbank in Amsterdam. De uitspraak wordt verwacht in dit kwartaal.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer