10 July, 2024 08:00

10-07-2024 8:00 uur

Lavide Holding NV ('Lavide') is verheugd te kunnen melden dat het onboarding-proces met GCP-auditors succesvol is afgerond. Met het tekenen van de engagement-letter tussen Lavide en OOB-accountant GCP-auditors is de relatie tussen beide bedrijven bevestigd en heeft Lavide de zekerheid dat de jaarcijfers van 2024 door een OOB-accountant beoordeeld zullen gaan worden.

Aandeelhouders van Lavide hebben op 11 juni hun goedkeuring gegeven om ook de jaarcijfers 2023 door GCP te laten goedkeuren. Lavide is hierover in overleg met GCP. Lavide zal de strafbank van Euronext kunnen verlaten zodra gecontroleerde jaarcijfers bij de AFM gedeponeerd zijn.

"De overeenkomst met GCP is een grote mijlpaal voor Lavide. Nu we deze zekerheid hebben, kunnen we ons definitief gaan concentreren op het creëren van waarde voor aandeelhouders." D.M. van den Ouden, CEO Lavide Holding NV.

"We zijn bijzonder verheugd om aan te kondigen dat we de benoeming als OOB-accountant van LAVIDE HOLDING N.V. hebben aanvaard. We streven ernaar om kwaliteitsvolle auditdiensten te leveren ten behoeve van de onderneming, haar aandeelhouders en andere geïnteresseerde partijen." George Panayiotou, GCP Auditors LTD.

Einde persbericht

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com

====

Lavide signs engagement letter with PIE auditor

10-07-2024 8:00

Lavide Holding NV ('Lavide') is pleased to announce that the onboarding process with GCP auditors has been successfully completed. By signing the engagement letter between Lavide and PIE-auditor GCP auditors, the relationship between both companies has been confirmed and Lavide has the certainty that the 2024 annual accounts will be assessed by a PIE-auditor.

Lavide shareholders gave their approval on June 11th to also have the 2023 annual accounts approved by GCP. Lavide is in consultation with GCP about this. Lavide will be able to leave Euronext's penalty box as soon as audited annual figures have been submitted to the AFM.

"The agreement with GCP is a major milestone for Lavide. Now that we have this certainty, we can finally focus on creating value for shareholders." D.M. van den Ouden, CEO Lavide Holding NV.

"We are extremely pleased to announce that we have accepted the appointment as statutory auditor of LAVIDE HOLDING N.V. We aim to provide quality audit services for the benefit of the company, its shareholders and other interested parties." George Panayiotou, GCP Auditors LTD.

End of press release

D.M. van den Ouden
CEO Lavide Holding NV
vandenOuden@lavideholding.com

Attachments

  • Original Link
  • Permalink

Disclaimer

Lavide Holding NV published this content on 10 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 July 2024 06:02:05 UTC.