Op 13 maart 2023 kondigde Labrador Uranium Inc. aan dat het een definitieve arm's length overeenkomst (de aArrangement Agreement) heeft gesloten met ValOre Metals Corp. (aValOre') op grond waarvan Labrador Uranium ValOre's Angilak Property gelegen in Nunavut Territory, Canada (de aAngilakProperty') zal verwerven, allemaal door middel van een door de rechtbank goedgekeurd plan van regeling (de aArrangement'). In verband met de regeling wordt verwacht dat de heer John Jentz wordt benoemd tot Chief Executive Officer van het bedrijf en dat de heer Philip Williams terugtreedt als Interim Chief Executive Officer, maar blijft fungeren als uitvoerend voorzitter en directeur van het bedrijf.

De heer Jentz is een doorgewinterde mijnbouwprofessional die in de mijnbouwindustrie functies heeft bekleed op het gebied van bedrijfsvoering, investment banking en raad van bestuur. Meest recentelijk was de heer Jentz hoofd strategie en bedrijfsontwikkeling voor SEMAFO Inc.