Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. heeft de winstresultaten gemeld voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022. Voor het halfjaar rapporteerde de onderneming een omzet van EUR 40,49 miljoen, tegen EUR 38,75 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg EUR 54,87 miljoen, tegen EUR 7,72 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,66 tegen EUR 0,08 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,66 tegen EUR 0,08 een jaar geleden.