L E Lundbergforetagen AB (publ) heeft op haar jaarlijkse algemene vergadering die op 20 maart 2024 wordt gehouden, een gewoon dividend van SEK 6,50 per aandeel voorgesteld. Daarnaast stelt het bestuur voor om 22 maart 2024 als registratiedag voor de ontvangst van dividenden te beschouwen. Als de vergadering besluit overeenkomstig het voorstel, verwacht Euroclear Sweden AB het dividend op 27 maart 2024 uit te keren.