Het bestuur van L E Lundbergföretagen AB (publ) stelt de Algemene Vergadering voor te besluiten tot uitkering van een dividend van SEK 4,00 per aandeel. Het bestuur stelt 11 april 2023 voor als registratiedag. Als de Vergadering voor het voorstel stemt, zal het dividend naar verwachting op 14 april 2023 door Euroclear Sweden AB worden uitgegeven.