L E Lundbergforetagen AB (publ) heeft tijdens haar jaarlijkse algemene vergadering op 20 maart 2024 een extra dividend van SEK 6,50 per aandeel voorgesteld. Daarnaast stelt het bestuur voor om 22 maart 2024 als registratiedag voor de ontvangst van dividenden te nemen. Als de vergadering besluit overeenkomstig het voorstel, verwacht Euroclear Sweden AB het dividend op 27 maart 2024 uit te keren.