L E Lundbergföretagen AB (publ) maakt bekend dat Mats Guldbrand zich niet herkiesbaar heeft gesteld. Mats Gullbrand, 77 jaar, verlaat Lundbergs na 15 jaar, waarvan 14 jaar als bestuursvoorzitter.